Aktuális projektek

Sustainable future for all
2024.01.01-2024.12.31
Az UEFA Foundation for Children által támogatott projekt lehetővé teszi rendszeres készségfejlesztő tevékenységeink folytatását a futballpályán és azon kívül. A futball edzések, haza és nemzetközi bajnokságok, Fair Play Football Roadshowk-k rendezése mellett a támogatás lehetővé teszi három játékosunk ösztöndíjjal való támogatását, az angol és magyar órák és folytatását, szociális edzők képzését. Támogatja továbba tematikus, játékosaink iskolai és munkaerőpiaci helytállását elősegítő,valamint női és férfi focistáinkat érintő kérdésekre fókuszáló workshopok megtartását.

Leadership in sport youth camp 2023
A Visegrádi Alap által támogatott programban a visegrádi 4 partnerség kiegészülve macedón, montenegrói és boszniai futball szervezetekkel öt napos nyári tábort valósít meg 2023-ban 16-30 év közötti fiataloknak, melynek célja, hogy a jövő nemzedékének vezetői készségeit sport alapú nem formális képzés során erősítsék.

GAIA projekt
A környezetvédelmi kérdések az egész világon általános aggodalomra adnak okot, mivel mindannyiunk mindennapi életét befolyásolják.
A sport sincs elszigetelve ettől. Legyen szó akár a szabadidőben végzett alapvető fizikai tevékenységről, akár magas szintű versenyekről, a sport a társadalom központi elemét képezi. A GAIA projekt célja, hogy erős tudatosságot teremtsen, elterjessze a fenntarthatósági intézkedések hasznosítását. Valójában a sport széleskörű lehetőségeket kínál a környezettudatosság, a kapacitásépítés és a környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló, messzemenő intézkedések előmozdítására az egész társadalomban.
A kutatás eredményei ezután alapul szolgálnak a fenntarthatósággal és a jó kormányzással kapcsolatos tanterv kidolgozásához, amely a sportszervezetek vezetői, edzői és sportolói (és önkéntesei) számára szükséges fenntarthatósági és GG kompetenciák felmérésére szolgál majd.

Team up for Ukraine
2022.07.01-2023.06.30
A Common Goal kezdeményezéshez csatlakozó profi futballisták 1%-os felajánlásaiból képzett alapból elnyert támogatást Egyesületünk a 2022. február 24-én kitört ukrán-orosz háború elől Magyarországra érkezett ukrán menekültek megsegítésére fordítja. A hazánkba érkező menekülteket és az Ukrajnából szintén távozni kényszerülő harmadik országbeli fiatalokat a rendszeres futball edzéseken való részvételi lehetőség mellett támogatjuk a sikeres társadalmi integrációban, ügyintézési, egészségügyi, lakhatási, oktatási valamint mentálhigiénés segítségnyújtást biztosítva számukra.

DIALECT 2
2022.06.01-2024.10.31.
A DIALECT 2 (“Combating youth raDIcalizAtion: Building communities of toLEranCe combining fooTball with media and digital literacy” – Küzdelem az ifjúság radikalizálódása ellen: A tolerancia közösségeinek építése a foci, a média és a digitális írástudás kombinálásával) projekt egy olyan serdülő csoportra alapoz, akiknek a labdarúgáson keresztül az elfogadás és a szolidaritás fontosságát tanították meg.
A DIALECT 2 továbbmegy, és kettős célt tűzött ki maga elé: a sport és különösen a labdarúgás erejét a médiaműveltséggel kombinálja. Napjainkban, amikor a tömegmédia és a közösségi média információinak elburjánzása miatt minden eddiginél nagyobb szükség van a kritikus gondolkodás és az önmeghatározás fejlesztésére a serdülők körében, akiknek identitásépítése átfedésben van az offline és az online interakciókkal. Ez a szempont különösen a világjárvány idején is felmerült.
A projekt keretében a cél a serdülők, a futball3 mediátorainak és edzőinek a képzése a kapcsolódó területeken, hogy a fiatalok megalapozott döntéseket hozhassanak, megtörve a meglévő sztereotípiákat (pl. női és fogyatékkal élő sportolók) és a faji megkülönböztetést (pl. etnikai kisebbségek alulreprezentáltsága), és reagálva a társadalmi kihívókra, fellépve az intoleráns hiedelmek és attitűdök ellen a futballpályán belül és kívül egyaránt. Hosszú távon ezek a tájékozott serdülők a változás ágenseiként fognak fellépni a rasszizmus és az idegengyűlölet közösségi szintű megnyilvánulásaival szemben, elősegítve ellenálló képességük fejlődését.
A DIALECT 2 célja, hogy konkrét tevékenységeken keresztül javítsa:
– a serdülők kritikus gondolkodását és ellenálló képességét a szélsőséges eszmékkel szemben és
– a mediátorok és edzők (sportszakemberek, edzők, civil szervezetek) kapacitását a serdülők média- és digitális írástudásának fejlesztésére a futball3-on keresztül.

NEETs NEED SPORT
2021.03.01. – 2023.03.01.
A projekt általános célja olyan képzési eszköztár kidolgozása, melynek birtokában ifjúsági munkások, edzők és más szakemberek a sport csatornáján keresztül javíthatják marginalizálódott fiatalok (NEETS: 14 – 29 éves, oktatásban, képzésben részt nem vevő, a munkaerőpiacon inaktív fiatalok) munkaerőpiaci helyzetét. A program során tréninganyagot készítünk, jógyakorlatokat kutatunk, nemzetközi ifjúsági munkás hálózatot hozunk részre. Emellett – tekintettel a témában szerzett korábbi tapasztalataira – a projektgazda román partner szervezetünket bízta meg a program monitorozásával és értékelésével.
A kétéves Erasmus+ programban partnereink: Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei (Románia), Unio de Federacions Esportives de Catalunya (Spanyolország), Restorative Justice for All International Institute (Egyesült Királyság).

Score for Respect projekt:
A Score for Respect projekt célja menekültek fizikai és szellemi jólétének biztosítása, valamint a beilleszkedésük elősegítése. Egyesületünk olyan pályán és pályán kívül tevékenységeket szervez a futball edzéseken és bajnokságokon kívül mint, a nyelvi órák, munkaerőpiaci tanfolyamok. Munkatársaink a futballon keresztül próbálják bevonni őket a szociális ellátórendszerbe, ahol többek között lakhatás és egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Lehetőségük van részt venni ösztöndíjprogramokon, aminek segítségével folytathatják tanulmányaikat, illetve munkába álláshoz szükséges eszközöket kaphatnak. A non-formális oktatási módszerek révén az OSE célja a társadalmi kapcsolatok javítása, valamint a menekültek és a befogadó közösség közötti kommunikáció elősegítése.

NEMECSEK Sportprogram
2021-ben A Hintalovon Alapítvány Magyar Olimpiai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottságával gyermekvédelmi programot indított útjára NEMECSEK Sport néven, melynek célja, hogy közösen tegyenek a gyermekvédelemért a sport terén. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy meghívást kaptunk a NEMECSEK Sport Tanácsadó Testületébe. A kéthavonta összeülő testület célja egy olyan új gyermekvédelmi irányelv összeállítása, amelyben a sport minden résztvevőjének szempontja érvényesül, és amely biztonságosabbá teheti a sport világát a gyerekek számára.

Még több információ: https://hintalovon.hu/nemecsek-sport/