Aktuális projektek

Leadership in sport youth camp 2023
A Visegrádi Alap által támogatott programban a visegrádi 4 partnerség kiegészülve macedón, montenegrói és boszniai futball szervezetekkel öt napos nyári tábort valósít meg 2023-ban 16-30 év közötti fiataloknak, melynek célja, hogy a jövő nemzedékének vezetői készségeit sport alapú nem formális képzés során erősítsék.

GAIA projekt
A környezetvédelmi kérdések az egész világon általános aggodalomra adnak okot, mivel mindannyiunk mindennapi életét befolyásolják.
A sport sincs elszigetelve ettől. Legyen szó akár a szabadidőben végzett alapvető fizikai tevékenységről, akár magas szintű versenyekről, a sport a társadalom központi elemét képezi. A GAIA projekt célja, hogy erős tudatosságot teremtsen, elterjessze a fenntarthatósági intézkedések hasznosítását. Valójában a sport széleskörű lehetőségeket kínál a környezettudatosság, a kapacitásépítés és a környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló, messzemenő intézkedések előmozdítására az egész társadalomban.
A kutatás eredményei ezután alapul szolgálnak a fenntarthatósággal és a jó kormányzással kapcsolatos tanterv kidolgozásához, amely a sportszervezetek vezetői, edzői és sportolói (és önkéntesei) számára szükséges fenntarthatósági és GG kompetenciák felmérésére szolgál majd.

Team up for Ukraine
2022.07.01-2023.06.30
A Common Goal kezdeményezéshez csatlakozó profi futballisták 1%-os felajánlásaiból képzett alapból elnyert támogatást Egyesületünk a 2022. február 24-én kitört ukrán-orosz háború elől Magyarországra érkezett ukrán menekültek megsegítésére fordítja. A hazánkba érkező menekülteket és az Ukrajnából szintén távozni kényszerülő harmadik országbeli fiatalokat a rendszeres futball edzéseken való részvételi lehetőség mellett támogatjuk a sikeres társadalmi integrációban, ügyintézési, egészségügyi, lakhatási, oktatási valamint mentálhigiénés segítségnyújtást biztosítva számukra.

DIALECT 2
2022.06.01-2024.10.31.
A DIALECT 2 (“Combating youth raDIcalizAtion: Building communities of toLEranCe combining fooTball with media and digital literacy” – Küzdelem az ifjúság radikalizálódása ellen: A tolerancia közösségeinek építése a foci, a média és a digitális írástudás kombinálásával) projekt egy olyan serdülő csoportra alapoz, akiknek a labdarúgáson keresztül az elfogadás és a szolidaritás fontosságát tanították meg.
A DIALECT 2 továbbmegy, és kettős célt tűzött ki maga elé: a sport és különösen a labdarúgás erejét a médiaműveltséggel kombinálja. Napjainkban, amikor a tömegmédia és a közösségi média információinak elburjánzása miatt minden eddiginél nagyobb szükség van a kritikus gondolkodás és az önmeghatározás fejlesztésére a serdülők körében, akiknek identitásépítése átfedésben van az offline és az online interakciókkal. Ez a szempont különösen a világjárvány idején is felmerült.
A projekt keretében a cél a serdülők, a futball3 mediátorainak és edzőinek a képzése a kapcsolódó területeken, hogy a fiatalok megalapozott döntéseket hozhassanak, megtörve a meglévő sztereotípiákat (pl. női és fogyatékkal élő sportolók) és a faji megkülönböztetést (pl. etnikai kisebbségek alulreprezentáltsága), és reagálva a társadalmi kihívókra, fellépve az intoleráns hiedelmek és attitűdök ellen a futballpályán belül és kívül egyaránt. Hosszú távon ezek a tájékozott serdülők a változás ágenseiként fognak fellépni a rasszizmus és az idegengyűlölet közösségi szintű megnyilvánulásaival szemben, elősegítve ellenálló képességük fejlődését.
A DIALECT 2 célja, hogy konkrét tevékenységeken keresztül javítsa:
– a serdülők kritikus gondolkodását és ellenálló képességét a szélsőséges eszmékkel szemben és
– a mediátorok és edzők (sportszakemberek, edzők, civil szervezetek) kapacitását a serdülők média- és digitális írástudásának fejlesztésére a futball3-on keresztül.

NEETs NEED SPORT
2021.03.01. – 2023.03.01.
A projekt általános célja olyan képzési eszköztár kidolgozása, melynek birtokában ifjúsági munkások, edzők és más szakemberek a sport csatornáján keresztül javíthatják marginalizálódott fiatalok (NEETS: 14 – 29 éves, oktatásban, képzésben részt nem vevő, a munkaerőpiacon inaktív fiatalok) munkaerőpiaci helyzetét. A program során tréninganyagot készítünk, jógyakorlatokat kutatunk, nemzetközi ifjúsági munkás hálózatot hozunk részre. Emellett – tekintettel a témában szerzett korábbi tapasztalataira – a projektgazda román partner szervezetünket bízta meg a program monitorozásával és értékelésével.
A kétéves Erasmus+ programban partnereink: Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei (Románia), Unio de Federacions Esportives de Catalunya (Spanyolország), Restorative Justice for All International Institute (Egyesült Királyság).

Score for Respect projekt:
A Score for Respect projekt célja menekültek fizikai és szellemi jólétének biztosítása, valamint a beilleszkedésük elősegítése. Egyesületünk olyan pályán és pályán kívül tevékenységeket szervez a futball edzéseken és bajnokságokon kívül mint, a nyelvi órák, munkaerőpiaci tanfolyamok. Munkatársaink a futballon keresztül próbálják bevonni őket a szociális ellátórendszerbe, ahol többek között lakhatás és egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Lehetőségük van részt venni ösztöndíjprogramokon, aminek segítségével folytathatják tanulmányaikat, illetve munkába álláshoz szükséges eszközöket kaphatnak. A non-formális oktatási módszerek révén az OSE célja a társadalmi kapcsolatok javítása, valamint a menekültek és a befogadó közösség közötti kommunikáció elősegítése.

NEMECSEK Sportprogram
2021-ben A Hintalovon Alapítvány Magyar Olimpiai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottságával gyermekvédelmi programot indított útjára NEMECSEK Sport néven, melynek célja, hogy közösen tegyenek a gyermekvédelemért a sport terén. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy meghívást kaptunk a NEMECSEK Sport Tanácsadó Testületébe. A kéthavonta összeülő testület célja egy olyan új gyermekvédelmi irányelv összeállítása, amelyben a sport minden résztvevőjének szempontja érvényesül, és amely biztonságosabbá teheti a sport világát a gyerekek számára.

Még több információ: https://hintalovon.hu/nemecsek-sport/