Aktuális projektek

Here to stay projekt
A Here to Stay projekt célja egy olyan civil tér megteremtése, amelyben az ifjúság fejlesztése és tudatosságának növelése, az ifjúsági munka a sport segítségével történik meg. Ennek létrehozásához három mód áll rendelkezésre az európai ifjúság és az ifjúsági munka területén. Először is, a fiatalok részvétele és a polgári szerepvállalás növekedésének elősegítése, másodszor, hangot adunk a fiataloknak, hogy beszéljenek álmaikról, szenvedélyeikről és céljaikról. Harmadsorban arra törekszünk, hogy a fiatalokat és az ifjúsági munkavállalókat arra ösztönözzük, hogy ténylegesen igénybe vegyenek civil tereket, szervezeteket saját környezetükben, ami az ifjúság által vezetett kezdeményezések növekedéséhez vezet. E cél eléréséhez a sporton és a futballon keresztül vezet az út.

 

Dialect projekt
Az OSE részvételével nemzetközi együttműködésben az EU Justice programja keretében 2 éves PROJEKT indult DIALECT címmel.
Egy olyan időben, mikor a gyűlöletbeszéd elterjedtsége tény, és a futball és politika kölcsönhatása a legtöbb kamaszt a szélsőséges politikai pártok és a rasszizmus felé tereli, a futball, mint a szolidaritást elősegítő eszköz használatában előidézendő változás minden eddiginél parancsolóbb erejű.
A DIALECT (Disrupting polarIsAtion: buiLdingcommunitiEs of toleranCe through fooTball – A polarizáció megszakítása: a tolerancia közösségeinek építése a futballon keresztül) című projekt a fiatalságot kísérli meg összehozni négy európai országban, azaz Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Szerbiában, a futballt, mint olyan hatásos eszközt használva, mely képes elősegíteni az emberi jogok érvényesülését, valamint felveheti a harcot az intoleranciával és az idegengyűlölettel szemben.
Célját úgy éri el, hogy elősegíti a futball segítségével történő közösségépítést, valamint kialakítja a változás egy igen hatékony hálózatát, melyben összehozza a kamaszokat, szüleiket, a helyi sport-szakembereket és az úttörő focistákat. Ezen a módon, a program változást fog előidézni a helyi közösségekben és elő fogja segíteni a mások elfogadása, valamint a szolidaritás értékeinek érvényesülését.
Ezen az együttműködési konstrukción keresztül a végső cél az, hogy máshogy játsszuk a futballt, terjesztve a „Futball mindenkié: tegyük a szélsőséges diskurzusokat tárgytalanná!” üzenetét, valamint terjesztve az egyenlőség és aktív állampolgáriság eszméit.
A közösségépítő futball játszva, a DIALECT a megértés gyújtópontjait hozza létre helyi szinten, megerősítve a kamaszokat abban, hogy gyakorolják konfliktuskezelő és -megoldó (-feloldó) készségeiket, valamint elősegítve a társadalmi kohézió érvényesülését a civil társadalmi szervezetek és más helyi entitások megnövelt kapacitásán keresztül.
A projekt eseményeiről és eredményeiről rendszeresen hírt fogunk adni.
#dialect

 

Chance for All! Let them score
2017 óta harmadik alkalommal kapunk támogatást az UEFA Foundation for Children-től, hogy a Chance for all!Let them score című projekt megvalósításával nemcsak játékosaink társadalmi integrációját, iskolai teljesítményét, mentális egészségét erősítsük, hanem az edzőink, szociális munkásaink, valamint a velünk kapcsolatban álló nevelési-oktatási intézményekben dolgozó kollégák tudását, eszköztárát is mélyítsük illetve bővítsük különböző tematikus workshopok keretében.

SKY4S (Skills for You(th) through Sport)
Az Erasmus+ támogatásának köszönhetően megvalósuló projekt egy nemzetközi együttműködés keretében az OSE európai jó gyakorlatokat céloz gyűjteni, melyekből egy olyan kézikönyv készül alulról szerveződő sportszervezetek és ifjúsági szervezetek részére. A projekt célja hogy a sport területén aktív szervezetek kapacítás bővítése mellett a fiatalok készségeit fejlessze az oktatás, sport és ifjúság területén átívelő ajánlásokkal. A projektben közreműködő partnerek: ENGSO Youth, EUSA, EOSE, Cyprus Youth Council, Budapest Association for International Sports és az Oltalom Sportegyesület. A projekt 2019 január 1-től 2020 december 31-ig tart.
Még több információ a SK4YS projektről: Klikk

MONITOR (Monitoring and Evaluation Manual for Sport-for-Employability Programmes)
A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló, Erasmus+ által támogatott projekt során megpróbáljuk monitoringozni és értékelni eredményeinket, különös tekintettel a sport és a munkavállalási lehetőségek kapcsolatára. Ezen túl a sport “soft skilleket” fejlesztő hatásának mérési lehetőségeiről készítünk kézikönyvet, melyet többek között konferenciák keretein belül szakmai körökben terjesztünk.
Partner szervezetek: Vrije Universiteit Brussel, Street League (UK), Sport 4 Life (UK), Rotterdam Sportsupport (NL), Rheinflanke (D), ENGSO (SE), Oltalom Sportegyesület (HU), International Labour Organization Switzerland (CH), Magic Bus (IN). A projekt 2019 január 1-től 2020 december 31-ig tart.

Fair Play for Life
Az Erasmus+ program által támogatott projekt keretében 2 fiú és 2 lány játékosunk, valamit edzőjük vehet részt 2019-ben egy ifjúsági cserén Antalyában, Törökországban, ahol a fair play témájában merülhetnek el játékosaink különböző workshopok és barátságos mérkőzések alkalmával.

Football3 for All
A Streetfootballworld hálózat egy kiemelt projektje, mely során a Football3 for Respect projekt keretében elkészült kézikönyv felhasználásával nemzetközi partnerszervezetek együttműködésében egy olyan Online kurzus kialakításán dolgozunk, ami a világ minden táján lehetővé teszi, hogy a football3 módszertanát elsajátítsák valamint a résztvevők ezt a tudást egy hivatalos szerv által elismert oklevéllel tanusíthassák. A projektA projektben résztvevő partnerszervezetek a következőek: RheinFlanke (Németország), European Network of Sport Education, FARE network (Football Against Racism Europe), Albion in the Community (UK), Balon Mundial (Olaszország), MSIS (Lengyelország), INEX – Sdružení dobrovolných aktivit / Fotbal pro rozvoj (Csehország), Associação CAIS (Portugália)
A projekt megvalósítás időszaka három évig tart.

Welcome to Europe! Diversity is a value
Az ‘Erasmus+ Sport: Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees’ program által támogatott projekt 2019.01.01 – 2019.12.31-ig fut és célja a menekültek társadalmi integrációjának elősegítése sportprogramokon keresztül.

Football for Employability
A Fedex+ UEFA Foundation For Children által támogatott projekt 2019.02.15 – 2020.05.31-ig fut. A projekt a már korábban összeállított ‘TeamUp!’ eszköztár felhasználásával a fiatalok munkaerőpiaci integrációját igyekszik segíteni.

Football for a common Future
A FIFA Foundation Community Program által támogatott projekt 2019.01.01 – 2019.12.30-ig fut.

Erasmus+ V4: Football for Good Visegrad Network
A projekt célja hogy  partnerszervezetek a visegrádi régiókból közösen vitassák meg miként lehetne minél hatékonyabban használni a sportot a szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok felkarolásában. Szervezetünk mellett résztvevők partnerek: MSIS( Lengyelország), INDEX-SDA Fotbal pro Rozvoj (Csehország), VIAC (Szlovákia).

Fedex Football for Employability
A Projekt időtartama: 2019.02.15 és 2020.05.31 között

A FedExExpress, az UEFA Foundation for Children, a streetfootballworld és az európai football for good egyesületek együttműködésében megvalósuló projekt fő célja a labdarúgásban rejlő lehetőségek felhasználásával a fiatalok olyan készségeinek fejlesztése, amelyek növelik a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit.
Egyesületünk futball-alapú oktatási programokat fejlesztett ki annak érdekében, hogy a fiatalok jobban beilleszkedjenek a társadalomba. Az angol nyelvórák szervezésén kívül több alkalmas munkaerőpiaci tréningünk segít a kommunikációs készségek fejlesztésében, önéletrajzok és motivációs levelek írásában, állásinterjú technikák elsajátításában. Emellett a már munkaerőpiacon lévő, de váltást fontolgató játékosainkat a a munkaerőpiaci mobilotásban segítjük, hogy képességeiknek, érdeklődési köreiknek jobban megfelelő munkát találjanak.
A projektben résztvevő országok: (Birmingham/ Egyesült királyság, Bukarest/Románia, Budapest/Magyarország, Dublin/Írország)

A programok kidolgozásának alapjaként használt TeamUp! eszköztár itt érhető el: CLICK

Score for Respect projekt:
A Score for Respect projekt célja menekültek fizikai és szellemi jólétének biztosítása, valamint a beilleszkedésük elősegítése. Egyesületünk olyan pályán és pályán kívül tevékenységeket szervez a futball edzéseken és bajnokságokon kívül mint, a nyelvi órák, munkaerőpiaci tanfolyamok. Munkatársaink a futballon keresztül próbálják bevonni őket a szociális ellátórendszerbe, ahol többek között lakhatás és egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Lehetőségük van részt venni ösztöndíjprogramokon, aminek segítségével folytathatják tanulmányaikat, illetve munkába álláshoz szükséges eszközöket kaphatnak. A non-formális oktatási módszerek révén az OSE célja a társadalmi kapcsolatok javítása, valamint a menekültek és a befogadó közösség közötti kommunikáció elősegítése.