KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

 

Az Oltalom Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy az Oltalom Sportegyesület 2019. május 20. napján (hétfőn) 10 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését.

Közgyűlés helye: Budapest, Dankó u. 9. szám alatti elnöki tárgyaló (bejárat a Könyvesház felől).

 

Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
  2. Napirendi pontok elfogadása
  3. A módosított Alapszabály elfogadása
  4. Társaság tevékenységéről szóló beszámoló
  5. Elnökség beszámolója a 2018. évről és a 2019. évi terve
  6. 2018. évi számviteli beszámoló elfogadása
  7. Egyéb

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 10:30 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2019. május 2.

Üdvözlettel:

Rákos András

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ