Lezárult projektek

Street Child World Cup
A 2010 óta megrendezésre kerülő Street Child World Cup történetében az Oltalom Sportegyesület részvételével először indul magyar csapat az utcán vagy gyermekvédelmi intézményben élő gyermekek számára rendezett futball világbajnokságon. A 10 napos, művészeti fesztivállal és az utca- illetve gyermekvédelmi gondozásban élt vagy élő gyermekek helyzetére fókuszáló kongresszussal egybekötött futball bajnokságra 2022. október 7-16 között kerül sor.
Az utcagyerek világbajnokság amellett, hogy lehetőséget teremt 14-17 éves fiatalok számára, hogy futball tudásukat összemérjék, mind a művészeti fesztivállal, mind a gyerekek részvételével zajló kongresszussal egyedülálló alkalmat biztosít a fiatalok számára, hogy különböző csatornákon keresztül hallathassák hangjukat valamint a világ különböző pontjairól érkezett fiatalokkal együtt gondolkodva közösen fogalmazhassák meg, hogyan lehetne körülményeiken változtatni.
A 2022-es FIFA Labdarúgó Világbajnokság helyszínén, Katarban megrendezésre kerülő bajnokságra már 2021-től megkezdődött mind a játékosok, mind az őket kísérő edző és szociális munkások felkészítése. A rendszeres futball edzéseken túl, a gyermekjogokat játékos formában megismertető workshop mellett Egyesületünk a családon belüli erőszak visszaszorítása témakörében végzett “advocacy” tevékenységgel készül a. Emellet több, a gyermekvédelemre, a esemény kommunikációjára valamint a bajnoksággal kapcsolatos logisztikai kérdésekre fókuszáló megbeszélésen, szemináriumon vettünk/veszünk részt az októberi indulásig.

UEFA Safeguarding
2021 júliusában a streetfootballworld hálózat nyolc tagja konzorciumot hozott létre, hogy az UEFA és a Terre de Homme által létrehozott ‘Child safeguarding in football’ online kurzust alapul véve tananyagot dolgozzon ki a gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó amatőr illetve ún. ‘sport for development’ szervezetek számára. A konzorcium tagjaként az Oltalom Sportegyesület a szexuális bántalmazás, illetve az elhanyagolás témájára fókuszált a hat modulból álló kurzus kidolgozás során. A képzési anyag a gyermekbántalmazás öt típusa mellett (fizikai,- érzelmi,- szexuális, online bántalmazás és elhanyagolás) szakértők által összegyűjtött információkkal és tanácsokkal, kiemelten foglalkozik a szervezetek szerepének fontosságával a felismerésben és megelőzésben, valamint tanácsokat ad arra nézve, mit szükséges megtenni, ha kiderül, a szervezet valamelyik játékosa bántalmazás áldozata lett.
A kurzus nem csak az edzők, hanem a különböző szervezeteknél dolgozó valamennyi munkatársnak a megelőzésben és felismerésben való szerepére és felelősségére hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a gyermekvédelem mindannyiunk ügye.

Here to stay projekt
A Here to Stay projekt célja egy olyan civil tér megteremtése, amelyben az ifjúság fejlesztése és tudatosságának növelése, az ifjúsági munka a sport segítségével történik meg. Ennek létrehozásához három mód áll rendelkezésre az európai ifjúság és az ifjúsági munka területén. Először is, a fiatalok részvétele és a polgári szerepvállalás növekedésének elősegítése, másodszor, hangot adunk a fiataloknak, hogy beszéljenek álmaikról, szenvedélyeikről és céljaikról. Harmadsorban arra törekszünk, hogy a fiatalokat és az ifjúsági munkavállalókat arra ösztönözzük, hogy ténylegesen igénybe vegyenek civil tereket, szervezeteket saját környezetükben, ami az ifjúság által vezetett kezdeményezések növekedéséhez vezet. E cél eléréséhez a sporton és a futballon keresztül vezet az út.

Dialect projekt
Az OSE részvételével nemzetközi együttműködésben az EU Justice programja keretében 2 éves PROJEKT indult DIALECT címmel.
Egy olyan időben, mikor a gyűlöletbeszéd elterjedtsége tény, és a futball és politika kölcsönhatása a legtöbb kamaszt a szélsőséges politikai pártok és a rasszizmus felé tereli, a futball, mint a szolidaritást elősegítő eszköz használatában előidézendő változás minden eddiginél parancsolóbb erejű.
A DIALECT (Disrupting polarIsAtion: buiLdingcommunitiEs of toleranCe through fooTball – A polarizáció megszakítása: a tolerancia közösségeinek építése a futballon keresztül) című projekt a fiatalságot kísérli meg összehozni négy európai országban, azaz Görögországban, Magyarországon, Olaszországban és Szerbiában, a futballt, mint olyan hatásos eszközt használva, mely képes elősegíteni az emberi jogok érvényesülését, valamint felveheti a harcot az intoleranciával és az idegengyűlölettel szemben.
Célját úgy éri el, hogy elősegíti a futball segítségével történő közösségépítést, valamint kialakítja a változás egy igen hatékony hálózatát, melyben összehozza a kamaszokat, szüleiket, a helyi sport-szakembereket és az úttörő focistákat. Ezen a módon, a program változást fog előidézni a helyi közösségekben és elő fogja segíteni a mások elfogadása, valamint a szolidaritás értékeinek érvényesülését.
Ezen az együttműködési konstrukción keresztül a végső cél az, hogy máshogy játsszuk a futballt, terjesztve a „Futball mindenkié: tegyük a szélsőséges diskurzusokat tárgytalanná!” üzenetét, valamint terjesztve az egyenlőség és aktív állampolgáriság eszméit.
A közösségépítő futball játszva, a DIALECT a megértés gyújtópontjait hozza létre helyi szinten, megerősítve a kamaszokat abban, hogy gyakorolják konfliktuskezelő és -megoldó (-feloldó) készségeiket, valamint elősegítve a társadalmi kohézió érvényesülését a civil társadalmi szervezetek és más helyi entitások megnövelt kapacitásán keresztül.
A projekt eseményeiről és eredményeiről rendszeresen hírt fogunk adni.
#dialect

Football for Unity
2020.01.01-2021.08.31
Az Európai Bizottság illetve az UEFA Foundation for Children által támogatott, a streetfootballworld közreműködésével koordinált projekt keretében a 2020-as (illetve 2021-re halasztott) Labdarúgó-Európa-Bajnokság budapesti mérkőzésével egyidőben nagyszabású utcai foci fesztivál szervezése, mely a fair play szellemisége mellett a hazánkban élő harmadik országbeli állampolgárok helyzetére és társadalmi befogadására illetve a fiataloknak a társadalmi integrációban játszott szerepére is hangsúlyt helyez.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

Onside
A 24 hónapon keresztül zajló Onside projekt spanyol, olasz, görög és magyar partnerek részvételével az amatőr futballban jelen lévő rasszizmus csökkentésére irányuló gyakorlatok kidolgozásával és terjesztésével párhuzamosan a futballpályákon jelen lévő sokszínűségben, multikulturalizmusban rejlő lehetőségek kihasználása és az integráció fontosságára hívja fel a figyelmet.
A projekt az Erasmus + Stratégiai Partnerség keretében valósul meg.

Új Kihívások- Új lehetőségek
2018 és 2019 az UEFA Foundation For Children 2021-ben is támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek integrációjáért végzett munkánkat. A kapott támogatásból a rendszeres futball edzések, angol órák, Fair Play Football bajnokságok, mediátor képzés lehetőségünk lesz mellett lány játékosaink számára Lány Klubot, munkavállalásra készülőknek munkaerőpiaci tréningeket illetve pozitív megerősítés workshopot tartani.

Chance for All! Let them score
2017 óta harmadik alkalommal kapunk támogatást az UEFA Foundation for Children-től, hogy a Chance for all!Let them score című projekt megvalósításával nemcsak játékosaink társadalmi integrációját, iskolai teljesítményét, mentális egészségét erősítsük, hanem az edzőink, szociális munkásaink, valamint a velünk kapcsolatban álló nevelési-oktatási intézményekben dolgozó kollégák tudását, eszköztárát is mélyítsük illetve bővítsük különböző tematikus workshopok keretében.

SKY4S (Skills for You(th) through Sport)
Az Erasmus+ támogatásának köszönhetően megvalósuló projekt egy nemzetközi együttműködés keretében az OSE európai jó gyakorlatokat céloz gyűjteni, melyekből egy olyan kézikönyv készül alulról szerveződő sportszervezetek és ifjúsági szervezetek részére. A projekt célja hogy a sport területén aktív szervezetek kapacítás bővítése mellett a fiatalok készségeit fejlessze az oktatás, sport és ifjúság területén átívelő ajánlásokkal. A projektben közreműködő partnerek: ENGSO Youth, EUSA, EOSE, Cyprus Youth Council, Budapest Association for International Sports és az Oltalom Sportegyesület. A projekt 2019 január 1-től 2020 december 31-ig tart.
Még több információ a SK4YS projektről: Klikk

MONITOR (Monitoring and Evaluation Manual for Sport-for-Employability Programmes)
A nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló, Erasmus+ által támogatott projekt során megpróbáljuk monitoringozni és értékelni eredményeinket, különös tekintettel a sport és a munkavállalási lehetőségek kapcsolatára. Ezen túl a sport “soft skilleket” fejlesztő hatásának mérési lehetőségeiről készítünk kézikönyvet, melyet többek között konferenciák keretein belül szakmai körökben terjesztünk.
Partner szervezetek: Vrije Universiteit Brussel, Street League (UK), Sport 4 Life (UK), Rotterdam Sportsupport (NL), Rheinflanke (D), ENGSO (SE), Oltalom Sportegyesület (HU), International Labour Organization Switzerland (CH), Magic Bus (IN). A projekt 2019 január 1-től 2020 december 31-ig tart.

Fair Play for Life
Az Erasmus+ program által támogatott projekt keretében 2 fiú és 2 lány játékosunk, valamit edzőjük vehet részt 2019-ben egy ifjúsági cserén Antalyában, Törökországban, ahol a fair play témájában merülhetnek el játékosaink különböző workshopok és barátságos mérkőzések alkalmával.

Football3 for All
A Streetfootballworld hálózat egy kiemelt projektje, mely során a Football3 for Respect projekt keretében elkészült kézikönyv felhasználásával nemzetközi partnerszervezetek együttműködésében egy olyan Online kurzus kialakításán dolgozunk, ami a világ minden táján lehetővé teszi, hogy a football3 módszertanát elsajátítsák valamint a résztvevők ezt a tudást egy hivatalos szerv által elismert oklevéllel tanusíthassák. A projektA projektben résztvevő partnerszervezetek a következőek: RheinFlanke (Németország), European Network of Sport Education, FARE network (Football Against Racism Europe), Albion in the Community (UK), Balon Mundial (Olaszország), MSIS (Lengyelország), INEX – Sdružení dobrovolných aktivit / Fotbal pro rozvoj (Csehország), Associação CAIS (Portugália)
A projekt megvalósítás időszaka három évig tart.

Welcome to Europe! Diversity is a value
Az ‘Erasmus+ Sport: Sport as a tool for integration and social inclusion of refugees’ program által támogatott projekt 2019.01.01 – 2019.12.31-ig fut és célja a menekültek társadalmi integrációjának elősegítése sportprogramokon keresztül.

Football for Employability
A Fedex+ UEFA Foundation For Children által támogatott projekt 2019.02.15 – 2020.05.31-ig fut. A projekt a már korábban összeállított ‘TeamUp!’ eszköztár felhasználásával a fiatalok munkaerőpiaci integrációját igyekszik segíteni.

Football for a common Future
A FIFA Foundation Community Program által támogatott projekt 2019.01.01 – 2019.12.30-ig fut.

Erasmus+ V4: Football for Good Visegrad Network
A projekt célja hogy  partnerszervezetek a visegrádi régiókból közösen vitassák meg miként lehetne minél hatékonyabban használni a sportot a szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett fiatalok felkarolásában. Szervezetünk mellett résztvevők partnerek: MSIS( Lengyelország), INDEX-SDA Fotbal pro Rozvoj (Csehország), VIAC (Szlovákia).

Fedex Football for Employability
A Projekt időtartama: 2019.02.15 és 2020.05.31 között

A FedExExpress, az UEFA Foundation for Children, a streetfootballworld és az európai football for good egyesületek együttműködésében megvalósuló projekt fő célja a labdarúgásban rejlő lehetőségek felhasználásával a fiatalok olyan készségeinek fejlesztése, amelyek növelik a sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit.
Egyesületünk futball-alapú oktatási programokat fejlesztett ki annak érdekében, hogy a fiatalok jobban beilleszkedjenek a társadalomba. Az angol nyelvórák szervezésén kívül több alkalmas munkaerőpiaci tréningünk segít a kommunikációs készségek fejlesztésében, önéletrajzok és motivációs levelek írásában, állásinterjú technikák elsajátításában. Emellett a már munkaerőpiacon lévő, de váltást fontolgató játékosainkat a a munkaerőpiaci mobilotásban segítjük, hogy képességeiknek, érdeklődési köreiknek jobban megfelelő munkát találjanak.
A projektben résztvevő országok: (Birmingham/ Egyesült királyság, Bukarest/Románia, Budapest/Magyarország, Dublin/Írország)

A programok kidolgozásának alapjaként használt TeamUp! eszköztár itt érhető el: CLICK

Football for Respect!
2018.01.01. – 2018.12.31.

A projekt keretében hátrányos helyzetből induló, és menekült fiatalok beilleszkedését segítjük a futballban rejlő különleges erő által. Ingyenes, rendszeres edzéseket kínálunk 6 helyszínen és bajnokságokat szervezünk, amelyeken az Oltalom Sportegyesületben focizó fiatalok más társadalmi csoportokba tartozó gyerekekkel és felnőttekkel ismerkedhetnek meg a pályán. Edzéseinken, a szociálisan érzékeny edzők mellett szociális munkásaink is részt vesznek, akik lakhatási, tanulmányi, egészséggel kapcsolatos, illetve egyéb hivatalos ügyekben segítenek sportolóinknak. Női klubot szervezünk, amely lány csapatunk tagjai számára nyújt speciális támogatást. Álláskeresésben, pályaorientációban, álláskeresési és interjús techinkák elsajátításában, önéletrajz írásban is személyre szabott segítséget nyújtunk. Ifjúsági vezető programunk során 2018-ban 10 ifi-vezetőt választunk ki és képezünk, akik egy ösztöndíj program keretében továbbtanulhatnak, illetve aktív részt vállalhatnak az Oltalom Sportegyesület eseményeinek szervezésében és lebonyolításában, az edzések megtartásában. Kiemelten fontos számunkra, hogy egyesületünk tagjai más társadalmi csoportokkal ismerkedjenek meg a pályán, erre adnak lehetőséget Fair Play Football Roadshow-nk eseményei, amelyek során különböző háttérrel rendelkező csapatok játszanak együtt a football3 szabályok szerint, amely segít a játékosoknak jobban tisztelni egymást, nyitottabnak lenni, párbeszédbe lépni a másikkal. Nyári táborunk a sporton túl kikapcsolódást és új barátságok születésének lehetőségét is jelent fiatal játékosaink számára, menekült sportolóink pedig magyar nyelvtudásukat is fejleszthetik. Sportolóinkkal nemzetközi tornákra és futball eseményekre utazunk.Ezek nem csupán életre szóló élményt és a legnagyobb motivációt jelentik számukra, de remek nyelvgyakorlási lehetőséget is kínálnak.

Welcome to the pitch!

  1. 01. 01. – 2017. 12. 31.

Az Európai Bizottság által támogatott projektünkben Magyarországon élő felnőtt menekültek számára heti több alkalommal biztosítunk focizási lehetőséget. Játékosaink elsősorban Budapesten és környékén élnek. Kiemelt célunk, hogy menekült résztvevőink minél több személyes kapcsolatot építsenek ki hazánkban, melyet a nyitott edzések és az általunk szervezett Fair Play Footbball Roadshow bajnokságok is elősegítenek. Emellett a résztvevők beilleszkedését egyéni szociális munkával és álláskeresési szolgáltatásokkal támogatjuk.

Football3 for Respect!

  1. 01. 01. – 2018. 12. 31.

A projekt célja a streetfootballworld által kidolgozott, ún. football3 módszer továbbfejlesztése, futballedzéseken való alkalmazása, illetve tananyag összeállítása képzők képzéséhez. A projekt a tavaszi, budapesti találkozóval indult. A 2 napos workshop után Gödöllőn rendeztünk egy Fair Play Football Roadshow bajnokságot, ahol – mint mindig – kizárólag football3 szabályokkal játszottunk. A második találkozó Dublinban volt a Menekültek Világnapja alkalmából rendezett nagyszabású focibajnoksággal egybekötve. 2017. őszén csapatunk a kölni football3 fesztiválra utazhat.

A projektet az Erasmus+ támogatja.

Partnereink:

iPass – International Partners Sharing Skills

  1. 01. 01. – 2018. 12. 31.

Ezt a projektünket a Homeless World Cup koordinálja, 21 partnerszervezet részvételével. Szakmai workshopokon és évente egy európai utcai foci fesztiválon keresztül osztják meg a partnerek tapasztalataikat illetve fejlesztik a hajléktalan játékosok készségeit!

A projektet az Erasmus+ támogatja.

Még több info a projektről itt olvasható.

Team Up for NEETs! – Innovation in Youth Employability

  1. 10. 01. – 2017. 09. 30.

Team  Up for NEETs! projektünk során partnereinkkel áttekintettük, hogy a sportot milyen álláskereső technikákkal lehet összekapcsolni, hogy segítsük a hátrányos helyzetű fiataljaink munkaerő-piaci integrációját. A projekt során 6 találkozón vettünk részt, illetve mi is vendégül láttuk partnereinket, akik közelebbről megismerhették fociedzéseinket, álláskereső szolgáltatásainkat és munkatársainkat.

A tapasztalatcseréből és közös gondolkodásból egy ifjúsági segítőknek szóló kézikönyv születik, melyet 2017. őszén mutatunk be.

A projektet az Erasmus+ támogatja.

Partnereink:

Még több info a projektről itt olvasható.

UEFA Foundation for Children

2016. 06. 15. – 2017. 06. 14.

Az UEFA Foundation for Children Refugee Support Programme támogatásával 2016. júniusában indítottuk el 12 hónapos futball programunkat egy kísérő nélküli menekült gyerekek lakóotthonában. A heti rendszerességű zárt és nyitott edzéseken kívül menekült játékosaink nagy számban vettek részt a Fair Play Football Roadshow bajnokságainkon, egyéb hazai és nemzetközi eseményeinken. A résztvevőket szociális munkásaink támogatták oktatási, lakhatási, álláskeresési, bevándorlási és egyéb ügyeikben.

IRIS – Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports, Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents

04. 01. – 2016. 12. 31. 

2016 decemberében zárult IRIS projektünk, melyben a partnerek olyan innovatív tanulási eszközöket fejlesztettek, amelyek elősegítik a tömegsportban és iskolai sportban előforduló erőszak és diszkrimináció megelőzését, elsősorban a testnevelő tanárok és edzők képzésén keresztül.  A projekt fő terméke egy 6 nyelvű, bárki által elérhető on-line képzési felület, amit az iris-sport.eu/hu/ oldalon lehet elérni. A képzési anyag segít az edzőknek és pedagógusoknak megelőzni, időben felismeri és kezelni a diszkriminációt, rasszizmust és erőszakot.

Ezen kívül testnevelésórákon és edzéseken használható jó gyakorlatokat gyűjtöttünk össze, gyerekek számára érzékenyítő képregény és játék is készült.  

Egyesületünk megbízásából készült a gyerekeknek szóló rajzfilm spot, ami itt tekinthető meg.

A projekt zárókonferenciáját és utolsó partnertalálkozóját Egyesületünk szervezte a budapesti Wesley János Lelkészképző Főiskolán.

A projektet az Erasmus+ támogatta.

partnereink:

European Street Soccer Coach

2013. 08. – 2015. 08.

A projekt során egy egyedülálló módszertani kézikönyv készült, amely segíti a szakembereket abban, hogy különböző kirekesztett csoportokat (hajléktalanok, menekültek, etnikai kisebbségek, állami gondozottak, szenvedélybetegek, mentális betegséggel küzdők.) hogyan fejlesszenek hatékonyan utcai foci segítségével.

A kézikönyv innen tölthető le.

A projekt a Grundtvig program támogatásával valósult meg.