KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!
Az Oltalom Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy az Oltalom Sportegyesület 2018. december 7. napján (péntek) 10:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.
Közgyűlés helye: Budapest, Dankó u. 9. szám alatt lévő elnöki tárgyaló (bejárat a Könyvesház felől).
Napirendi pontok:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2. Napirendi pontok elfogadása
3. A módosított Alapszabály elfogadása
4. Egyéb
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 10:30 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Budapest, 2018. november 14.
Üdvözlettel:
Rákos András

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 2018. november