KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Oltalom Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy az Oltalom Sportegyesület 2023. május 22. napján (hétfő) 10:00 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését.

Közgyűlés helye: Budapest, Dankó u. 9. szám alatti tárgyaló.

Napirendi pontok:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Társaság tevékenységéről szóló beszámoló
 4. Elnökség beszámolója a 2022. évről és a 2023. évi terve
  1. évi számviteli beszámoló elfogadása
 5. Krikett és darts szakosztály megalakulása, szakosztály vezetők megválasztása
  1. évi költségvetési terve
 6. A módosított Alapszabály elfogadása
 7. Egyéb

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 10:30 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!