KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Oltalom Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy az Oltalom Sportegyesület 2020. május 27. napján (szerdán) 11.15 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését.

Közgyűlési meghívó linkje:

https://us02web.zoom.us/j/82638929323

Napirendi pontok:

1. Levezető elnök, közgyűlési tisztségviselők megválasztása

2. Napirendi pontok elfogadása

3. Társaság tevékenységéről szóló beszámoló, és annak elfogadása

4. Elnökség beszámolója a 2019. évről és a 2020. évi terve

5. 2019. évi számviteli beszámoló elfogadása

6. Egyéb

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a link változatlansága mellett 11:45 órakor kerül sor. (https://us02web.zoom.us/j/82638929323) Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Jelenlétére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2020. május 11.

Üdvözlettel:

Rákos András
elnök

OSE_Közgyűlési_Meghívó_2020