Munkatársaink

Rákos András az első ezen a néven, A Hét Királyság Ura, A láncok letörője és szociális munkás
András Magyarországon és Egyiptomban nőtt fel. Szociális munkásként kezdte karrierjét, először egy árvaházban dolgozott, majd menekült és hajléktalan szállót vezetett Budapesten. Itt indította el egy nyolc főből álló hajléktalan csapattal az Oltalom Sportegyesületet, amikor csapatot szervezve nevezett a Cape Town-ban zajló hajléktalan világbajnokságra. Az afrikai bajnokság során vált egyértelművé számára, hogy a futballban sokkal nagyobb ösztönző erő rejlik, mint bármi másban, amivel addigi munkája során találkozott. Azóta elkötelezett híve a módszernek, amely a sportot használja arra, hogy a társadalom peremére sodródott emberek szociális képességeit fejlessze.

Szalay András
Az Oltalom Karitatív Egyesületnél a pályázati csoport vezetőjeként kapcsolódott munkája az Oltalom Sportegyesülethez, de szorosabban egy Erasmus+ Sport kiírású nyertes pályázat, az IRIS című projekt kidolgozása kapcsán került az OSE-val. Menedzseri munkát végez új beadott pályázatokkal és megvalósítás fázisában lévő projektekkel, főleg azok pénzügyi tervezése és elszámolása vonatkozásában. „Ezt a munkát csak úgy lehet eredményesen végezni, ha az ember azonosulni tud az OSE társadalompolitikai céljaival, ami számomra igen könnyű. Hátrányos helyzetű csoportok, főleg fiatalok társadalmi befogadását segíteni felemelő érzés. Remélem sikerül a közeljövőben is eredményes pályázatokat készíteni, hazai és nemzetközi együttműködésű projekteket megvalósítani.”

Bibó János
2015 tavaszán csatlakozott az OSÉ-hez. Előtte több mint tíz évig cégeknél oktatott angol nyelvet, rövid időre a közoktatásban (egy általános iskolában) is kipróbálta magát. Leginkább a nemzetközi projektekkel, pályázatokkal kapcsolatos anyagok (angol illetve magyar) fordításáért felel, valamint a nemzetközi partnertalálkozók munkálataiban segédkezik.
„Az OSE számomra inspiráló munkahely, ahol szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett kollégákkal dolgozhatok együtt érdekes és tanulságos projekteken. Célom, hogy a különböző projektek minél sikeresebb megvalósítását segítsem elő párhuzamosan avval, hogy sokat tanulok és értékes emberi kapcsolatokra teszek szert.”

Szák Zsófia
Az ELTE szociális munka szakára jártam. Eddig elsősorban hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgoztam és kutatásokban vettem részt Budapesten és több helyen vidéken is. A szociális munkára hivatásként tekintek, nagyon fontos számomra, hogy az egyéni sorsokat tágabb társadalmi kontextusban szemlélve értsem meg és munkám során a hátrányok kompenzálására törekedjek, mindig partnerként kezeljem a másik felet.
Az OSE-nél szociális munkásként jelen vagyok minden edzésen, kapcsolatot tartok a játékosokkal. Az edzéseken való részvételt jó lehetőségnek tartom arra, hogy a játékosokat bevonjuk a szociális munka eszközeivel történő támogatásba, ha az szükséges. 2019-től javítóintézetes fiatalokkal csoportmunkában veszek részt.

Takács Borbála
Az alapképzést a Testnevelési Egyetemen, a mesterképzést pedig az ELTE Interkulturális Pszichológia és Pedagógia szakán végeztem, ahol szakdolgozati kutatásom során alakult ki bennem a lelkesedés, hogy hivatásként a sporttal, mint a társadalmi inklúzió egy kivételes és Magyarországon még kiaknázatlan eszközével foglalkozzak. Az OSE egyedülálló módon teremt a sport által olyan közösségeket, ahol különböző társadalmi buborékokban szocializálódó emberek oldott hangulatban, a sport közös nyelvét beszélve ismerhetik meg egymást és bővíthetik szociális hálójukat. Miközben saját fizikai és pszicho-szociális képességeiket is fejlesztik, csökkentik egymás és a többségi társadalom előítéleteit is. Szerencsésnek érzem magam, hogy sportszervezőként, szociális segítőként és edzőként egy ilyen kedves és szakmailag is sikeres csapathoz csatlakozhatok.