KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Oltalom Sportegyesület Elnöksége ezúton tájékoztatja, hogy az Oltalom Sportegyesület 2017. május 24. napján (szerda) 14:30 órai kezdettel tartja soron következő közgyűlését.

Közgyűlés helye: Budapest, Dankó u. 15. szám alatti tárgyaló.

Napirendi pontok:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
2. Napirendi pontok elfogadása
3. A módosított Alapszabály elfogadása
4. Társaság tevékenységéről szóló beszámoló
5. Elnökség beszámolója a 2016. évről és a 2017. évi terve
6. 2016. évi számviteli beszámoló elfogadása
7. Egyéb

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 15:00 órakor kerül sor. Ezen közgyűlést a megjelentek szavazati arányától függetlenül határozatképes közgyűlésnek kell tekinteni.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Budapest, 2017. május 8.

Üdvözlettel:
Rákos András