Fair Play

A Fair Play Roadshow társadalomérzékenyítő sportesemény sorozat, és az egyik leginnovatívabb társadalomformáló módszer, amelynek fő célja, hogy hidat építsen egymással konfliktusban álló társadalmi csoportok között.

 

Miért fair play?

Módszerünk alkalmas
– a társadalmi konfliktusok, sztereotípiák és diszkrimináció oldására
– leszakadó, hátrányos helyzetű csoportok bevonására, integrációjára és rekreációjára
– kirekesztett csoportok beilleszkedésének támogatására
– a párbeszéd és az együttműködés elősegítésére egymással konfliktusban álló csoportok között

A Fair Play Football Roadshow az egyetlen olyan sportesemény sorozat Magyarországon, amely nemcsak a nevében fair play. Saját szervezésű bajnokság sorozatunkon – a speciális szabályrendszernek köszönhetően – különböző társadalmi rétegekből érkező, sokszor egymással vélt, vagy valós konfliktusban álló csoportok képesek együttműködni, akik aztán a pályáról kilépve, mindennapjaikba is magukkal viszik az előítéletektől mentes, kooperációra törekvő együttélés szellemét.

A Roadshow események és a nemzetközi megmérettetések a sportsikereken túl pihenést, feltöltődést, élményeket is jelentenek az OSE hátrányos helyzetű játékosai számára. A külföldön és vidéken meglátogatott állatkertek, a közös ebédek, vacsorák, strandolások, élményfürdőzések és egyéb programok sokszor az egyetlen ilyen élményt jelentik pártfogoltjaink mindennapjai során, és életre szóló, sorsformáló hatással bírnak.

Sikerrel, nagy számban vonunk be menekült, fiatal sportolókat edzéseinkbe és eseményeinkbe. A roadshow-n résztvevő, hátrányos helyzetű, helyi csapatok közül többel is sikerült szorosabb, hosszabb távú együttműködést kialakítanunk – játéklehetőséget, támogatást biztosítva számukra. Határon túli, magyarlakta településeken ritkán tapasztalt jó hangulatban és légkörben zajlanak tornáink, nemzetközi mezőnnyel.

 

Sztori

Számtalan hazai és külföldi bajnokságon való szereplés után, az ott tapasztaltak alapján világossá vált számunkra, hogy nemcsak a társadalom leszakadó csoportjai, de a magyar futball is komoly problémákkal küzd. Sokkal több a balhé, mint a szép játék és gól. Az egymás ellen játszó csapatok között, de még azokon belül is rendszeresek a fizikai atrocitások, durva szabálytalanságok. Mi úgy gondoljuk, ez nincs rendjén. Missziónk, hogy a futball ismét a sportról, a játékról,a csapatról, egymás elfogadásáról és az összefogásról szóljon. Legyen a sport az, ahol nem számít nemzetiség, bőrszín, etnikum, vallási hovatartozás.
Mivel folyamatosan kerestük azokat az új, innovatív lehetőségeket, amelyek hatékonyabbá teszik munkánkat, egy korábbi pályázat kapcsán meghívást kaptunk a streetfootballworld hálózatába. Ez a globális szervezet olyan egyesületeket kapcsol össze, amelyek leszakadó társadalmi csoportok integrációján dolgoznak a sport segítségével. Itt ismerkedtünk meg a “football3” módszerrel, amely gyorsan bebizonyította játékosaink és edzőink számára is, hogy bíró és síp nélkül, képzett mediátorok segítségével, közösen alakított szabályokkal sokkal jobban átélhető a futballban rejlő különleges erő. A football3 emellett alkalmas arra, hogy oldja az előítéleteket, csökkentse a diszkriminációt, elősegítse az együttműködést a pályán találkozó csapatok között.
A 2012-ben egyesületünk által elindított Fair Play Football Roadshow során ezt a módszert alkalmazva igyekszünk egyre több helyi közösségbe eljutva segíteni a békés együttélés alapjainak megteremtését.

 

Szabályrendszer, avagy football3

Fair Play Football Roadshow bajnokságunk meccsein különleges, úgynevezett football3 szabályrendszert alkalmazunk, amit nemzetközi partnerünk, a streetfootballworld és a streetfootballworld hálózatában résztvevő, hozzánk hasonló szervezetek közösen dolgoztak ki.
A football3 alapját olyan értékek képezik, mint a fair play, az egyenlőség, a csapatmunka és a tisztelet, amelyek ugyanannyira fontosak a játékban, mint maga a futballtudás. A módszert a délszláv háború idején is alkalmazták egymással konfliktusban álló közösségek közötti béke megteremtése céljából.
A football3 arról kapta nevét, hogy a mérkőzés 3 félidőből áll: az első félidőben a két csapat megegyezik a szabályokról, a második félidőben zajlik maga a meccs, a harmadik félidőben pedig közösen elemzik ki a játékot és döntenek arról, hogy melyik csapatnak hány fair play pont jár.
Az igazi fair play bajnokság egyik legfontosabb eleme, hogy hasonlóan a grund focihoz, a pályán nincsenek bírók. Őket a football3 szabályokat jól ismerő és a Fair Play futballnak elhivatott mediátorok helyettesítik, akik a mérkőzés alatt jó esetben nem szólnak bele a játék menetébe. Az előforduló szabálytalanságokat a játékosok kézfelemeléssel jelzik, és egymás között tisztázzák, az esetleges szankciókban közösen állapodnak meg.
Egy-egy bajnokság megkezdése előtt a fair play mediátorok tréninget tartanak a csapatokból delegált 2-2 főnek, amely során tisztázzák a szabályokat, illetve a bajnokság menetét. Az itt résztvevő csapattagok feladata, hogy a fair play szellemet és hozzáállást átadják társaiknak. A mérkőzés megkezdése előtt közvetlenül a mediátorok megbeszélést tartanak a csapatok összes játékosával, amely során néhány szóban ismét megerősítik a fix szabályokat és közös megegyezéssel jelölik ki a választható szabályokat. (Mind a fix, mind pedig a választható szabályok az aktuális viszonyoknak, illetve a szervezők és részvevők igényeinek, fantáziájának megfelelően bővülhetnek, illetve szűkülhetnek.) A mérkőzések befejeztével ismét egy rövid, értékelő beszélgetést tartunk: a fair play mediátorok az élményeikről kérdezik a játékosokat, illetve azt is megvizsgálják, sikerült-e betartani a szabályokat. A szabálytalanságokat minden esetben fontos említeni, nehogy annak látszata alakuljon ki a résztvevőkben, hogy a fair play ellenére a közösen kialakított keretek szabadon áthághatók. Ahol és amikor erre lehetőség nyílik, videós elemzést is alkalmazunk: professzionális technikával rögzítjük a pályán zajló eseményeket, majd a meccsek utáni beszélgetés során a játékosokkal együtt nézzük meg a fair play mozdulatokat, jó védéseket, gólokat, támadásokat. A fair play pillanatok tudatosításán túl a videós elemzés lehetőséget ad visszanézni és elemezni a vitás helyzeteket is, ami szintén támogatja a csoportok közötti jó viszony kialakulását.

Események