Aktuális projektek

PPSS – Progression Pathways in Social Sports (Fejlődési utak a szociális sportok területén)
Időtartam: 2024.01.25-2026.07.31.
A Life Goal kezdeményezésével induló projekt célja, hogy a sport ereje által nagyobb társadalmi összetartást, a kiszolgáltatottabb eredményesebb befogadását erősítse.
A projekt mottója: Mozogj, hogy inspirálj, inspirálj, hogy mozogj!
A kétéves program keretében szociálisan rászoruló emberek képzési programját valósítják meg, akik szociális sportedzővé válva új lehetőséget nyitnak önmaguk és mások fejlődésére.

YETS- Youth Empowerment Through Sport (Erasmus)
Időtartam: 2024.01.01-2025.06.30
A Heron Scsd szervezettel újonnan kialakított együttműködés keretében az olaszországi szervezet edzői és munkatársai látogatnak egyesületünkhöz, hogy megismerkedjenek a hátrányos helyzetű, különös tekintettel a menekültekre, csoportok társadalmi integrációjában sikeresen alkalmazott sport alapú módszerekkel. A projekt az Erasmus + program keretében valósul meg.

MARIO Football3 for democratic participation (Minority Group International)
Időtartam: 2024.02.01-2024.11.30
A Minority Rights Group (MRG) világszerte több mint 150 partnerrel, több mint 50 országban kampányol annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű kisebbségek – gyakran a szegények legszegényebbjei – hallathassák hangjukat. Olyan veszélyeztetett kisebbségi csoportokat képviselő alulról építkező civil szervezeteket támogat, mint, amilyen az Oltalom Sportegyesület, a kisebbségi jogok védelmének és előmozdításának, valamint az EU alapvető jogainak és értékeinek tudatosítása érdekében

Policy Advocacy for Sport and Society- PASS (Erasmus Sport)
Időtartam: 2024.01.01-2026.12.31
Az európai sportágazat, és különösen a feltörekvő sport a fejlődésért (SFD) mozgalom egyre inkább a sporton belüli és a sporton keresztüli oktatás előmozdításával, valamint a sportban és a sporton keresztüli egyenlőség előmozdításával kapcsolatos célok érdekében dolgozik. Számos szervezet célja a foglalkoztathatóság, a közös értékek, a béke és a befogadás előmozdítása és ennek érdekében ezek a szervezetek gyakran végeznek olyan sport- és társadalmi tevékenységeket, amelyek célja a különböző csoportok összehozása, a társadalmi kapcsolatok előmozdítása, az állampolgári részvétel ösztönzése és az életkészségek fejlesztése. Sok ilyen program esetében azonban döntő kihívás, hogy hatásukat korlátozhatja az összehangolás és a közösségeik politikai vagy intézményi szereplőitől származó támogatás hiánya. A Policy Advocacy for Sport and Society (PASS) projektje ennek a hiányosságnak a megoldására törekszik azáltal, hogy átfogó eszköz- és forráskészletet dolgoz ki a létfontosságú és növekvő sportban a tudatosság és a szakpolitikai érdekérvényesítési képesség növelésére.

Football for Unity 2.0- Team up for Solidarity (AMIF)
Időtartam: 2023.09.01-2025.08.31
A 24 hónapos program keretében különböző sport alapú tevékenységekkel (rendszeres futball edzések, Fair Play Football Roadshow, hazai és nemzetközi bajnokságok, nyári és edzőtábor) és segítő szociális munkával támogatjuk az Ukrajnából érkezett menekültek és harmadik országbeli fiatalok társadalmi beilleszkedését.
A program az Európai Bizottság AMIF alapjának támogatásával, valamint az UEFA Foundation Children és a Common Goal koordinálásával valósul meg.

Beyond the pitch-BtP (Erasmus Sport)
Időtartam: 2023.11.01-2025.06.30
Mint tudjuk, 2015-ben jelentősen megszaporodott a lakóhelyüket elhagyni kényszerült és védelmet kérő közösségek száma és ezen közösségek tagjai Európába megérkezve újfajta kihívásokkal, nehézségekkel találták szemben magukat, melyek a beilleszkedési lehetőségek hiánya, az elszigeteltség, a magány, valamint a szorongás és a poszt-traumás stressz zavar (PTSD). Azok számára, akik ilyen helyzetbe kényszerültek, a sport jelentősen hozzájárulhat a befogadó közösségekbe való sikeres integrációhoz, ezen felül elősegítheti az összetartozás érzését, amelyről kimutatták, hogy csökkenti a stresszt, és növeli az elégedettség és a jólét érzését.
Legújabb, most induló Erasmus+ projektünk, a „Beyond the Pitch” célja, hogy partnereinkkel, a görög Lighthouse Relief AMKE szervezettel és a romániai Sport for All Suceava egyesülettel közösen olyan transznacionális szinten használható eszköztárat dolgozzunk ki, amelyek fenntartható megoldásokat kínálnak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült közösségek által tapasztalt kihívásokra.

Progression Pathways in Social Sports-PPSS (Erasmus Sport)
Időtartam: 2024.01.01-2025.05.30
Erősen hiszünk a sport és a testmozgás értékeiben mindenki számára, beleértve a társadalmilag kirekesztetteket is. Szeretnénk inspirálni a társadalmilag kirekesztett csoportokat, például hajléktalanokat, menekülteket, tinédzser anyákat és szenvedélybetegeket azzal, hogy egy pozitív, perspektivikus jövőt kínálunk számukra. A Progression Pathways in Social Sport projekt megteszi a következő lépést Európa befogadóbbá tétele felé: egy jobb hely az élethez, a testmozgáshoz és a munkához.
A két és fél éves program keretében sportszakembereket nevelünk tutorrá. Oktatóként képesek lesznek új „fejlődési utakat” létrehozni a társadalmilag kirekesztett emberek számára. Megtanulják, hogyan osszák meg a felelősséget a társadalmilag kirekesztett résztvevők között, és hogyan neveljék a kirekesztett embereket szociális sportedzővé, hogy önkéntes munkával fejlődjenek és aktívabb szerepet vállaljanak a társadalomban. Egy klasszikus tréner-modell egy feltérképezetlen területen.

Team up for Ukraine III kör
Időtartam: 2023.07.01-2024.06.30
A Common Goal kezdeményezéshez csatlakozó profi futballisták 1%-os felajánlásaiból képzett alapból harmadszorra nyert támogatást Egyesületünk a 2022. február 24-én kitört ukrán-orosz háború elől Magyarországra érkezett ukrán menekültek és az országból szintén távozni kényszerült harmadik országbeli fiatalok társadalmi integrációjának elősegítésére. A társadalmi integráció és a készségfejlesztés mellett a menekültek közép.- és hosszútávú szükségleteire kívánunk reagálni sport és szociális munka programjainkkal. A Magyarországon végzett tevékenységek mellett a támogatásnak köszönhetően ukrán parrnerszervezeteinnkel együttműködve több alkalommal humanitárius segélyt tudunk eljuttatni a rászorulóknak.

Sustainable future for all
2024.01.01-2024.12.31
Az UEFA Foundation for Children által támogatott projekt lehetővé teszi rendszeres készségfejlesztő tevékenységeink folytatását a futballpályán és azon kívül. A futball edzések, haza és nemzetközi bajnokságok, Fair Play Football Roadshowk-k rendezése mellett a támogatás lehetővé teszi három játékosunk ösztöndíjjal való támogatását, az angol és magyar órák és folytatását, szociális edzők képzését. Támogatja továbba tematikus, játékosaink iskolai és munkaerőpiaci helytállását elősegítő,valamint női és férfi focistáinkat érintő kérdésekre fókuszáló workshopok megtartását.

GAIA projekt
A környezetvédelmi kérdések az egész világon általános aggodalomra adnak okot, mivel mindannyiunk mindennapi életét befolyásolják.
A sport sincs elszigetelve ettől. Legyen szó akár a szabadidőben végzett alapvető fizikai tevékenységről, akár magas szintű versenyekről, a sport a társadalom központi elemét képezi. A GAIA projekt célja, hogy erős tudatosságot teremtsen, elterjessze a fenntarthatósági intézkedések hasznosítását. Valójában a sport széleskörű lehetőségeket kínál a környezettudatosság, a kapacitásépítés és a környezeti, társadalmi és gazdasági fejlődést szolgáló, messzemenő intézkedések előmozdítására az egész társadalomban.
A kutatás eredményei ezután alapul szolgálnak a fenntarthatósággal és a jó kormányzással kapcsolatos tanterv kidolgozásához, amely a sportszervezetek vezetői, edzői és sportolói (és önkéntesei) számára szükséges fenntarthatósági és GG kompetenciák felmérésére szolgál majd.

DIALECT 2
2022.06.01-2024.10.31.
A DIALECT 2 (“Combating youth raDIcalizAtion: Building communities of toLEranCe combining fooTball with media and digital literacy” – Küzdelem az ifjúság radikalizálódása ellen: A tolerancia közösségeinek építése a foci, a média és a digitális írástudás kombinálásával) projekt egy olyan serdülő csoportra alapoz, akiknek a labdarúgáson keresztül az elfogadás és a szolidaritás fontosságát tanították meg.
A DIALECT 2 továbbmegy, és kettős célt tűzött ki maga elé: a sport és különösen a labdarúgás erejét a médiaműveltséggel kombinálja. Napjainkban, amikor a tömegmédia és a közösségi média információinak elburjánzása miatt minden eddiginél nagyobb szükség van a kritikus gondolkodás és az önmeghatározás fejlesztésére a serdülők körében, akiknek identitásépítése átfedésben van az offline és az online interakciókkal. Ez a szempont különösen a világjárvány idején is felmerült.
A projekt keretében a cél a serdülők, a futball3 mediátorainak és edzőinek a képzése a kapcsolódó területeken, hogy a fiatalok megalapozott döntéseket hozhassanak, megtörve a meglévő sztereotípiákat (pl. női és fogyatékkal élő sportolók) és a faji megkülönböztetést (pl. etnikai kisebbségek alulreprezentáltsága), és reagálva a társadalmi kihívókra, fellépve az intoleráns hiedelmek és attitűdök ellen a futballpályán belül és kívül egyaránt. Hosszú távon ezek a tájékozott serdülők a változás ágenseiként fognak fellépni a rasszizmus és az idegengyűlölet közösségi szintű megnyilvánulásaival szemben, elősegítve ellenálló képességük fejlődését.
A DIALECT 2 célja, hogy konkrét tevékenységeken keresztül javítsa:
– a serdülők kritikus gondolkodását és ellenálló képességét a szélsőséges eszmékkel szemben és
– a mediátorok és edzők (sportszakemberek, edzők, civil szervezetek) kapacitását a serdülők média- és digitális írástudásának fejlesztésére a futball3-on keresztül.

NEMECSEK Sportprogram
2021-ben A Hintalovon Alapítvány Magyar Olimpiai Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottságával gyermekvédelmi programot indított útjára NEMECSEK Sport néven, melynek célja, hogy közösen tegyenek a gyermekvédelemért a sport terén. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy meghívást kaptunk a NEMECSEK Sport Tanácsadó Testületébe. A kéthavonta összeülő testület célja egy olyan új gyermekvédelmi irányelv összeállítása, amelyben a sport minden résztvevőjének szempontja érvényesül, és amely biztonságosabbá teheti a sport világát a gyerekek számára.

Még több információ: https://hintalovon.hu/nemecsek-sport/